Sällskapets Stadgar är uppdaterade 2019-03-15 efter årsmötesbeslut och nu också uppdaterade här på fbs.nu. 
Ni hittar dem under Medlemsinfo/Stadgar.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se