Den 29-30 september sker torrsättning av båtar i Kalvholmen. Berörda medlemmar har fått separat information och kallelse. På lördagen samlas kallade kl. 10.00 för att gemensamt ställa fram vaggor och pallningsmaterial. På söndagen börjar lyftarbetet 07.00.
Vänligen respektera avspärrningar och parkera inte på ytorna framför A-bryggan till vändplanen.