FBS har vi inte så mycket på agendan ett tag framöver, men vi påminner om att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-01-01.

Lite seglingsinspiration under vintern.

.be

För de som föredrar motorbåt.

.be


youtu.be