Under våren bjuder Linköpings Segelsällskap in till utbildning i kappseglingsregler i Linköping. Ett tillfälle erbjuds optimistseglare och juniorer samt ett tillfälle för kölbåts- och jolleseglare. Läs inbjudan här.  

LSS bjuder också in till seglarskola för vuxna under våren. Se inbjudan. Du kan även läsa mer på LSS hemsida. FBS sponsrar egna medlemmar som går seglarskolan hos LSS med 200kr mot uppvisande av kvitto.