Finspångs Båtsällskaps årsmöte 2019 är genomfört under närvaro av ett knappa 50-talet medlemmar. Pris till 2018 års klubbmästare delades ut. Två propositioner från styrelsen godkändes gällande stadgeändring samt val av två hedersmedlemmar. Årsmötet godkände båda förslagen och vi gratulerar de två eldsjälar som nu är invalda hedersmedlemmar. Värt att notera är att alla omval av ledamöter och ordförande i styrelsen godkändes vilket innebär att styrelsen jobbar vidare i oförändrad uppsättning ett år till vilket är mycket ovanligt men positivt. Under mötet delade styrelsen information om pågående ärenden samt aktuellt i Kalvholmen. Bl.a. information om att en hjärtstartare kommer att köpas in till Kalvholmen. Efter avslutat möte fortsatte festligheterna med kaffe och smörgåstårta i god stämning.  Tack till ordförande, sekreterare och alla närvarande medlemmar för deltagande och engagemang.

/Styrelsen

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se