Levererar vårt bryggmaterial.

2019-12-09: På den extrainsatta arbetsdagen den 7 december gjordes stora framsteg och momenten börjar sitta nu. Efter tre arbetsdagar är nu 17 meter brygga renoverad och 23 meter återstår innan våren. Tack till alla som hjälpt till och till er som vi fick tacka nej till, det kommer fler tillfällen och vi återkommer. Det blir både snyggt och bra!
Nya och tidigare bilder finns här

Många medlemmar har fått förfrågan om att hjälpa till på en extrainsatt arbetsdag den 7 december. Det beror på att vi i styrelsen har beslutat att byta ut de genomrostade bryggfästena till de nya bryggkättingarna. I samband med det bytet byter vi även bryggtrallen och längsgående reglar och lockbrädor. Detta är ett arbete som givetvis endast kan utföras när båtar är borta och y-bommarna kan demonteras. Därmed är vi tvungna att lägga arbetstid på detta under det kyliga vinterhalvåret. Vi kommer inte att renovera hela bryggan denna vinter utan dela upp arbetet i tre eller två etapper. Därför kommer vi troligen att efterfråga hjälp på arbetsdag vid fler tillfällen. Idag, den 24 november så har styrelsen samt några frivilliga arbetat två gånger och ni kan se lite bilder och framsteg på arbetet under denna länk.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se