Finspångs Båtsällskaps årsmöte 2020 är genomfört under närvaro av ett knappa 30-talet medlemmar. Pris till 2019 års klubbmästare Lars Thulin delades ut. En propositioner från styrelsen gällande bom- och jolleplatser godkändes och beslutades av årsmötet. Val till styrelse och funktioner godkändes och styrelsen är även detta år i princip oförändrad vilket innebär att styrelsen jobbar vidare i en stark uppsättning. Under mötet delade styrelsen information om pågående ärenden samt aktuellt i Kalvholmen. Bl.a. information om bryggarbete, vägsamfälligheten och det elarbete som ska påbörjas. Efter avslutat möte fortsatte festligheterna med kaffe och smörgåstårta i god stämning.  Tack till ordförande, sekreterare och alla närvarande medlemmar för deltagande och engagemang.

/Styrelsen

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se