Med hänvisning till rådande rekommendationer utifrån Covid-19 kan vi inte arrangera något midsommarfirande i år. Ni som väljer att träffas ändå, i hamnen eller i skärgården, tillönskas ett trevligt firande på egen hand och att hänsyn tas till myndigheternas rekommendationer. Trevlig sommar!

Styrelsen

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se