Hamnen börjar vara full och vi ser fram emot sommaren. Arbeten i föreningens regi sker i så små grupper som möjligt, separata kallelser till berörda och ibland upprop på facebook. 

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se