Ett allmänt utrop från ÖBFs valnämnd! Som det ser ut just nu kommer inte ÖBF få en fulltalig styrelse på årsmötet i mars. Östergötlands båtförbund organiserar 49 klubbar med över 10 000 medlemmar anslutna i vår del av landet. Vi vet att kön inte alltid är jättelång när vi tittar bakåt i leden i vår egen förening över vilka som vill vara med och organisera sig på ideell basis. Vill du vara med och verka på en lite högre nivå finns nu alla möjligheter! Så här ser första paragrafen i ÖBFs stadgar ut:

Östergötlands Båtförbund, i dessa stadgar kallat Förbundet, är en allmännyttig ideell förening. Förbundet har till ändamål för sin verksamhet att tillvarata båtlivets intressen genom

- att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling med sund anpassning till människa, natur och samhälle,

- att bedriva upplysning och utbildning för ansvarsfullt innehavande av fritidsbåt och danande av god miljö för båtlivet,

- att vara rådgivande kontaktorgan till och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer,

- att vara samarbetsorgan för Förbundets båtklubbar i frågor av principiellt intresse.

Att som klubb vara ansluten kostar en slant men ger dig som medlem bland annat tidningen Båtliv och andra medlemsförmåner. Som förening ger det oss tillgång till it-system, juridisk support, utbildning, fördelaktiga ekonomiska villkor vid lån och mycket mer. Hojta till någon i styrelsen om du vill vara med! 

//Styrelsen

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se