Nu är sommaren här på allvar. Från och med nu stänger vårat kansli och vi ägnar oss helhjärtat och skärgården. Någon administration av båtplatser kommer inte att ske under sommaren. Välkommen tillbaka i mitten av augusti!

//Styrelsen

Utifrån rådande marknadsläge har styrelsen under lång tid diskuterat åtgärder för att minska sällskapets kostnader för elförbrukning. Under vintersäsong 1 nov till 15 april kommer bastun låsas och temperaturen i stugan sänkas till "frostfri" temperatur. Hoppas alla medlemmar hjälps åt att vara återhållsamma framöver. Givetvis laddas inte elbilar och motsvarande på andra medlemmars bekostnad.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se