Blue Flower

Resultatet från årets alla kappseglingar finns nu uppe under Kappsegling och Resultat.

Därmed var FBS arrangerande av kappseglingar för 2017 klart och ett stort tack riktas till de som dragit stora lass för att få det att fungera.