Kappseglingsåret 2018

 

Inbjudan till Barösundsregattan 2018

Lördagen den 2 juni

Finspångs Båtsällskap, FBS, har nöjet att inbjuda till kappsegling för enskrovs- och flerskrovsbåtar enligt SRS. Seglingen, som ingår i ÖDSF Skärgårdscupen 2018, hålls i farvattnen norr om och kring Kättilö i Gryts skärgård. Distansbanans längd är ca 19 nm. Samlingsplatsen för skepparmötet är i Ämtöviken (även kallad Långholmsviken).

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) Appendix S1 med tillägg av seglingsföreskrifter. Segelföring får ändras i samband med anmälan (avser flygande segel, tidigare benämnda "undanvindssegel"). En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett s.k. "Shorthanded' SRS-tal enligt båttypens mätbrev eller eget mätbrev utfärdat av Svenska Seglarförbundet. Deltagande båtar ordnas i startgrupper med indelning efter grund-SRS. Gruppindelningen meddelas på skepparmötet. Båten skall vara minst ansvarsförsäkrad och ansvarig person ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

Skepparmöte kl. 10.00 på bryggan i Ämtöviken. Mötet kan även hållas på vikens östra sida om vindförhållandena gör tilläggningen på den västra sidan besvärlig. Första start kl. 11.40. Anmälan görs till kappseglingskommittén (se nedan), eller direktanmälan senast 15 minuter före skepparmötet.

Priser: Graverade tennmuggar utdelas till de tre först placerade båtarna.

Vandringspris: Inteckning i Nya Skeppsklockan

 

Startavgift 150 kr. Betalning sker till FBS swish-konto 1233352382, alt FBS Bankgiro 5013-7645  (Inga kontanter hanteras på plats)

För mer information om kappseglingen och bansträckning se Seglingsföreskrifter Barösundsregattan.

 

 

 


Kappseglingsåret 2017

Harrys Race 2017

Lördagen 2 sep - söndagen 3 sep.
Fotografer: Henrik Danielsson, Patrik Randmäe och Björn Fredricsson

 

Harrys Race vinnande besättning 2017: Albin Nova Saphira / Mathias Andersson, Patrik Randmäe, Patrik Edlund och Jan Pertman (Jan saknas dock på bilden).
Tvåan Team Alkelin och trean Anders Svensson var ej närvarande när fotograferingen skedde. 


Kalvholmsregattan 2017

Fotograf: Björn Fredricsson

Topp tre Kalvholmsregattan 2017 : Göran Granström (2:a) Anders Svensson (1:a) Torbjörn Gunnarsson (3:a)


Barösundsregattan 2017

Underbart väder och härlig segling fick de sex båtar som var med på regattan.
(Fotograf: Björn Fredricsson )

Vinnare 2017 blev Patrik Randmäe, här flankerad av sin gast Patrik Edlund. Två blev Conny Wallin och trea blev Toivo Mielonen. (Conny deltog tyvärr inte på prisutdelningen)

 

Hela resultatet finns under fliken: Kappsegling / Resultat