FBS värnar om vår unika skärgårdsmiljö och uppmanar alla att göra detsamma. Kontakta gärna FBS miljöansvarig (se kontaktpersoner) med idéer och förslag inom detta ämne. Kom också med synpunkter på saker som inte är bra så att vi kan bli bättre. Se även miljörelaterade länkar längre ner på denna sida.

Instruktioner för användning av sugtömningsstationen "Caddy":

Caddy kommer att husera i den högra boden nere vid vändplan. Skylt gällande sugtömningsstation sitter på dörren. Nyckeln för att komma in i boden är densamma som till klubbhuset, bommen, mastkran. Använder man Caddy så tar man även på sig ett renhållningsansvar av Caddy vilket innebär att man städar Caddy efter användning.

Detaljer av Caddy:

Tanken rymmer 90 liter vätska.

Tömning av septiktank:

För i munstycket i däcksanslutningen. Med en däcksanslutning med ISO 8099 standard sitter det helt tätt och man kan vara en person som tömmer septiktanken.

Öpnna ventilen på munstycket

Öppna tillluftsventilen, här visad "öppen"

Använd pumphandtaget och pumpa. När septiktanken är tom så stänger man ventilen på munstycket. Tänk på att nu försöka pumpa upp allt kvarliggande vätska i slangen. Är man två (klart underlättande vid tömning) så håller man slangen högt och munstycksventilen öppen och pumpar upp allt kvarvarande vätska upp i Caddys tank. När man vet att slangen är tom på septiktanksvätska så kan man hålla ner munstycket i vattnet och pumpa och på så sätt rengöra slangen. Töm sedan slangen på vätska via tidigare föreslaget sätt. En full slang med vätska blir både tung och bökig att hålla på med.

Tömning av Caddy:

Ställ Caddy på någon sida av våra torrdass.

 

Anslut den i boden hängande slangen i kopplingen på ovansidan på Caddy.

För ner den andra änden i något av tömningsavloppen på baksidan av vårt dass.

Stäng tilluftsventilen, här visad i stängt läge.

Öppna ventilen på munstycket.

Pumpa nu upp ett övertryck i tanken och när trycket blir tillräckligt så kommer det att trycka iväg innehållet i tanken till dasset. Observera att det kommer att pysa lite luft ifrån tanken medans man pumpar när trycket är högt men detta är helt normalt då trycket är högt. När det inte finns någon vätska kvar (blir alltid lite kvar) så faller övertrycket.

Tag bort slangen från kopplingen på Caddy och håll slangen högt så att all kvarvarande vätska rinner ner i dasset. Grö rent slangen och häng tillbaka i boden.

Stäng ventilen till munstycket

Rengör Caddy och ställ tillbaka honom i boden.

 


Miljövettsregler för båtfolk 

 • Värna om allemansrätten. Komihåg både rättigheter och skyldigheter. Upplev och njut av natur- djur- och fågelliv.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet. Tystnad, stillhet och mörker är en del av miljön.
 • Håll alltid husdjur under tillsyn – och kopplade iland.
 • Använd iordningställda eldplatser eller egen grill. Elda aldrig på berghällar.
 • Städa efter dig och andra. Ta med soporna hem eller till sopmajor – källsortera. Miljöfarligt avfall tas hem och lämnas på miljöstation.
  Använd i första hand toalett iland. Om båten har en vatten-toalett så skall båten ha septiktank med sugtömning. Använd vår mobila sugtömningsstation. Se anvisningar här ovanför hur den skall skötas och hanteras. Porta Pottis tömmer du på baksidan av våra toaletter.
 • Har du 2- takts utombordare – använd alkylatbensin och miljöanpassad olja. Motorn kan avge upp till 30 % oförbrända bränslerester. En liten minskning på gasen ger stor besparing.
 • Sköt om din motor så att den inte läcker olja. Lämna olja och filter på för det avsedd plats. Länspumpa inte slagvatten med oljespill – använd oljestrumpa i kölsvinet.
 • Använd godkända och miljövänliga bottenfärger och kemikalier. Använd inte mer än du behöver.
 • Rapportera oljeutsläpp och andra risker för miljö och sjöfart. Visa aktsamhet mot fiskeredskap och anläggningar.
 

Intressanta och viktiga hemsidor

www.kemi.se

Länk till Kemikalieinspektionens sida om båtbottenfärger

www.kemi.se

Lista på godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar i Östersjön 2018

www.hsr.se

Håll Sverige rent. Innehåller T.ex. info om blåflagg.

www.spi.se

Har mer information om alkylatbensin och oljor.

www.environ.se

Naturvårdsverket.

www.smf.su.se

Stockholms marina forskningscentrum. Info om vad som händer i våra vatten och hur de undersöks.

 

Miljön är det bästa vi har och vi lånar den bara en stund.

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se