FBS Årsmötesprotokoll 2019 - Ladda ner

Sällskapets Ordningsföreskrifter - Ladda ner

Sällskapets Stadgar - Ladda ner

Förtöjningsanvisning - Ladda ner

Blankett för milersättning - Ladda ner

Blankett för registrering/uppdatering av FBS medlemsregister - Ladda ner

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se