Blue Flower

Från och med 2018 kommer sällskapet inte att sponsra kappseglingar. 

/Styrelsen