Blue Flower

Medlemsinfo

För att få hyra en båtplats vid vår anläggning i Kalvholmen eller stå i kö för båtplats måste båtägaren vara medlem i FBS. Bli medlem genom att ta kontakt med kansliet. Medlemsavgiften för 2017 är 330 kr. Avgiften erlägges  senast den sista januari. 


Båtplats i Kalvholmen: Kontakta kansliet (se kontaktpersoner).

Medlemsavgiften erläggs per kalenderår.

Avgifter 2017

Vinteruppläggningsavgift längd x bredd x 30 kr
Brygga A, B, C och D 700 kr/m brygga
Brygga S 700 kr/plats

Styrelsen påminner om att arbetsplikt gäller vid Kalvholmen för alla medlemmar med bryggplats. Avgift för befrielse av arbetsplikt: 500 kr/år (betalas i samband med medlemsavgiften).

Medlemsuppgifter

FBS medlemmar är försäkrade till viss del när dom deltar i av FBS anordnade aktiviteter och för att räknas som familjemedlem måste namnuppgifterna finnas i vårt medlemsregister. Det är därför av största vikt att du som medlem registrerar din familj. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: Namn på alla familjemedlemmar och födelseår på barn. Skicka till kansliet.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Centrumlokalen

FBS har en klubblokal på Ekkällevägen 1 i Finspång. 

Ny adress?

Har du ändrat adress? Glöm inte att kontakta kansliet.

Nyckel & vimpel

Nyckel till vägbom och klubbstuga får du genom att sända in 200 kr till vårt bankgiro 5013-7645 eller på FBS swish nr. 1233352382.  Ange namn, adress, medlemsnummer och skriv "nyckel" på talongen.

Köp FBS klubbvimpel á 150 kr. Använd samma betalrutin som vid nyckel , så sänder vi Din beställning med posten. Du kan också köpa vimpel av styrelsemedlemmarna vid våra sammankomster.